Sol·licitud d'utilització d'espais

La preparació de la sala corre a càrrec de les persones sol·licitants. La reserva ha d’incloure el temps de muntatge i desmuntatge. ** L’ús de la taula de so de la Sala d’Actes requereix de la presència d’un tècnic de so especialista.

Aquest document formalitza la sol·licitud de l’espai en nom de l’entitat o persona que el realitza i, en cap cas suposa l’acceptació de la demanda d’espais realitzada. El sot assignant declara estar al corrent de les disposicions legals que el desenvolupament de l’acte comporta. Al finalitzar l’activitat, tot el material haurà de quedar net i disposat de la mateixa manera en la que s’han trobat abans de les 22h.

En cas que s’hagin deixat les claus de l’espai, caldrà retornar-les al Punt d’Informació i recepció un cop es finalitzi l’activitat i s’hagi tancat amb clau. En cas que es produeixin desperfectes durant la cessió de l’espai seran sempre responsabilitat del sol·licitant i de l’entitat i col·lectiu que representa. En cas d’anul·lar la reserva d’un espai s’ha d’avisar amb un mínim de 3 dies d’antelació. En cas que la cessió impliqui un lloguer i no s’avisi amb l’antelació indicada s’haurà d’abonar el 50% del cost.

 
1 Inici 2 Finalitza
Contacte

Pròxims esdeveniments

no hi han esdeveniments propers.